Fra korn til malt

Å lage malt er en del av brygginga